#ภาษาภูไท |ภูไทสกลกับ ไทอุดร |คุยกันเจ้าใจบ่หนิ

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

ทำเพื่อความเพลิดเพลิน


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel สาวสกล คนบ้านบ้าน

#ภาษาภูไท |ภูไทสกลกับ ไทอุดร |คุยกันเจ้าใจบ่หนิ

https://www.youtube.com/watch?v=5TMVhXB7Zqo

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply