ภาษาโคราชตามพจนานุกรม

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel tuktik channel

ภาษาโคราชตามพจนานุกรม

https://www.youtube.com/watch?v=EC6xM1eolgk

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply