ย้อนพัฒนาการหีบบัตรเลือกตั้ง | 04-08-59 | เช้าข่าวชัดโซเชียล | ThairathTV

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

ย้อนไปการเลือกตั้งครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2476 ใช้หีบบัตรเลือกตั้งเป็นครั้งแรกซึ่งผลิตขึ้นจากเหล็ก เพราะมีความทนทาน โดยหีบเหล็ก 1ใบจะใช้งบประมาณใบละ 800 บาท

จนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อปี 2543 คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ชุดแรก ก็เปลี่ยนมาใช้หีบบัตรที่ผลิตจากกระดาษแทน เพราะใช้เวลาผลิตไม่นาน น้ำหนักเบา ขนส่งง่าย และมีราคาเพียงใบละ 140-180 บาท แต่มักเกิดปัญหาจัดเก็บตามองค์กรท้องถิ่น ที่วัสดุกระดาษอมความชื้นปลวกขึ้นทำให้ต้องเผาทิ้ง หรือต้มตามระเบียบของกกต.

ส่วนหีบบัตรพลาสติก กกต.ชุดปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนตามที่ สำนักงานกกต. เสนอให้ปรับเปลี่ยนหีบบัตรจากกระดาษมาเป็นพลาสติก เพื่อความทนทานในการใช้งาน และใช้ตามต่างประเทศที่ใช้หีบบัตรพลาสติก

โดยสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทย ได้ออกแบบหีบบัตรรุ่นใหม่มีรูปทรงที่แตกต่างจากเดิม เป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมู จากเดิมที่ในอดีตมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดของหีบรวมฝาปิด กว้างประมาณ 45-46 เซนติเมตร ยาวประมาณ 50-51 เซนติเมตร สูงประมาณ 42-43 เซนติเมตร ความหนาของพลาสติกประมาณ 0.25-0.30 เซนติเมตร

ด้านบนมีช่องใส่บัตรออกเสียงกว้าง 0.50 เซนติเมตร ยาว 15 เซ็นติเมตร และมีช่องร้อยรัดหีบบัตรทั้งสี่ด้าน โดยด้านหน้าจะมีตราสัญลักษณ์ของสำนักงานกกต. เป็นตัวนูนขึ้นมา

สำหรับวัสดุทำมาจากพลาสติกโพลีไพรพิลีน ใช้เม็ดพลาสติกที่เป็นของใหม่ ทนต่อแรงกระแทก มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่าสิบปี และทนความร้อนมากกว่า 50 องศาเซลเซียส

กกต.จัดซื้อจากบริษัทเอกชนในราคาใบละ 243 บาท 96 สตางค์ ต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ 250 บาท

นั่นหมายความว่า การออกเสียงประชามติวันที่ 7 สิงหาคมนี้ จะมีหน่วยออกเสียงประมาณ 5หมื่นหน่วยใช้หีบออกเสียงที่ผลิตจากพลาสติกนี้ จากที่มี9หมื่นหน่วยทั่วประเทศ

ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel Thairath

ย้อนพัฒนาการหีบบัตรเลือกตั้ง | 04-08-59 | เช้าข่าวชัดโซเชียล | ThairathTV

https://www.youtube.com/watch?v=x2o7WOsLF6U

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply