วันเก่าๆ ช่างเชื่อม 36

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel วสันต์ เจริญพร

วันเก่าๆ ช่างเชื่อม 36

https://www.youtube.com/watch?v=ReNfLkhxN7M

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply