สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี : http://www.sbtc.ac.th
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ : http://www.comsing.com/techniccom/


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel Pixcel Channel

สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

https://www.youtube.com/watch?v=KIHKXr8UuDE

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply