โปรแกรมฝึกพิมพ์

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

เริ่มต้นฝึกพิมพ์ด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์
โปรแกรมเสริมทักษะ วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมต้น
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel leegunk

โปรแกรมฝึกพิมพ์

https://www.youtube.com/watch?v=wgt1M9fDJYI

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply