Tag: ผลิตโฆษณา อุดร

โฆษณานี้เป็นงานของ กลุ่มนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ทำขึ้นเพื่อส่งเป็นงานของรายวิชา การผลิตสื่อโฆษณา ...

ทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนเท่านั้น ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก   channel Oatchara Arngkham ภาพยนตร์โฆษณาคลีเน็กซ์ ...

คีย์ ศรีกรุงอุดร เปิดตัวคีย์โฆษณาคีย์ ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก   channel คีย์ ธนภัทร คีย์ ศรีกรุงอุดร เปิดตัวคีย์โฆษณา ...

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก   channel ยายซ่า เบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณา ของบ่าวนิพลกับน้องปิ่น ไปดูกันเลย ...

ลงสปอตโฆษณาวิทยุอุดรธานี สถานีวิทยุอุดรธานี FM103.75 แฟนเอฟเอ็ม อุดรธานี รูปแบบ คลื่นลูกทุ่งอินเตอร์ ...